Ontmoetingsruimte en gemeenschapsinfrastructuur Potyze

Ontmoetingscentrum (OC) De Potyze is een voormalig schoolgebouw in typische wederopbouwarchitectuur die kenmerkend is voor de streek. Het OC is één van de weinig voorzieningen in de Potijze en de Verloren Hoek, de plattelandszone met lintbebouwing ten oosten van het centrum van Ieper. Bewoners en verenigingen maken dankbaar gebruik van de zaal en de buitenruimte voor tal van activiteiten.

De infrastructuur is afgeleefd, uitgerust met oude technieken en niet geïsoleerd. Dit staat in schril contrast met de lokale dynamiek die het stadsbestuur wil stimuleren in de buurt. Het moet een buurthuis zijn dat mensen samen brengt en een impuls geeft aan het leven in de buurt en de aantrekkelijkheid om er te wonen. Dit project heeft als doel een BENOvatie van het gebouw zodat het voldoet aan de hedendaagse normen. Tegelijk wordt de multifunctionaliteit versterkt

Locatie van dit project

Financiële info

Projectleider

Ieper

Partners

Cultuurcentrum Ieper, Kermiscomité Potyze Pauwtjeshoek Verlorenhoek, Berekeningen en advies bij slim bouwen

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen