Ontdekking van het Blauwe Park van de Eurometropool: wandelingen en tochten (microproject)Het project BLUEWALKS kadert binnen het programma 2017-2018 van de Eurometropool LKT, waarvan één van de doelstellingen erin bestaat het Blauwe Park van de Eurometropool-regio aan te sturen en te coördineren.

Met meer dan 5.000 km waterlopen is dit park zowel een fysieke realiteit als een droom, want het is te weinig bekend en wordt te weinig gebruikt door de 2,1 miljoen inwoners van de Eurometropool(EM). Om ervoor te zorgen dat de inwoners zich het park toe-eigenen, wil het project hen dit Blauwe Park laten ontdekken, meer bepaald d.m.v. een programma van geleide wandelingen en tochten per fiets of met de boot in het Blauwe Park van de Eurometropool.

Het project wil de inwoners de kans bieden de streek te ontdekken en de grens over te steken dankzij het water en de natuur. Er zullen verschillende wandelingen en tochten langs en op het water worden aangeboden om het Blauwe Park van de Eurometropool te doen leven.

Financiële info

Projectleider

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Thema

Toerisme en recreatie

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen