NEW-C-Land: Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economieHoewel het concept van biomassa teelt op marginale gronden reeds meer dan 15 jaar aandacht krijgt van de wetenschappelijke gemeenschap en er al verschillende projecten rond dit thema werden uitgevoerd in Europa, is er op tot heden weinig info over de beschikbare oppervlakten in de grensregio en de mogelijkheden voor afzet van de gegenereerde biomassa. Al te vaak werden de volgende kwesties niet belicht in eerdere of huidig lopende onderzoeksprojecten - Wat is de oppervlakte aan marginale gronden in de grensregio? - Zijn deze beschikbaar voor een biomassa project? - Is er vraag naar ruw plantenmateriaal? Wat zijn de mogelijkheden? - Zijn er specifieke technische en in het bijzonder wettelijke kwesties gerelateerd aan biomassa productie op dergelijke zones?
Al deze kwesties worden wel opgenomen in het New-C-land project dat volgende ambitie heeft:

- gebaseerd op regionale databanken een inventaris op te stellen van alle marginale gronden (Smarg) in de regio's Wallonië, Noord-Frankrijk en Vlaanderen.

- die sites te identificeren die de beste mogelijkheden voor biomassa valorisatie (non-food) bieden, gebaseerd op een multi-criteria analyse - om eigenaars en project ontwikkelaars met elkaar in contact te brengen om zo het ontwikkelen van industriële projecten aan te moedigen (WP5) - om effectief aanplantingen op Smarg sites te genereren

New-C-Land zal een directe impact hebben op bedrijven in de grensregio aangezien we bottom-up cruciale vraagstukken zullen bestuderen, dewelke bedrijven niet op hun eentje kunnen oplossen. De verschillende tools die gegenereerd zullen worden zullen bovendien een bron van informatie vormen voor project ontwikkelaars, wetenschappers op zoek naar dergelijke sites en Smarg eigenaars op zoek naar manieren om hun Smarg beter te gaan valoriseren. Op lange termijn zal het project de transregionale biogebaseerde economie stimuleren door duurzaam gebruik van lokale voorraden, geproduceerd op marginale gronden.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

INAGRO, Chambre d'Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen