NEREUS - New Energy and REsources from Urban SanitationEr is vandaag heel wat innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de afvalwaterstromen te sluiten en waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten)  efficiënt te gaan hergebruiken. Toch vinden deze mogelijkheden slechts aarzelend en langzaam hun weg naar de praktijk. Om die opportuniteiten beter bekend te maken en een breder gebruik te stimuleren werd het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) in het leven geroepen.

Binnen het project wordt een demonstratienetwerk opgezet met twee demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk, één in Nederland en één  in Engeland. Naast het demonstratienetwerk wordt ook een institutioneel kader ontwikkeld om de toepassing en aanvaarding van technologieën voor het terugwinnen van hulpbronnen te vergroten.

De belangrijkste verandering die het project zal doorvoeren, is steden, regio's, waterschappen en burgers te laten zien en te overtuigen van het nut van het implementeren van oplossingen voor het terugwinnen en hergebruiken van waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten) uit waterige stromen. De stedelijke context laat bewoners direct zien wat deze technologieën kunnen doen. Dit kan de aanvaarding van deze technieken versnellen en kan bijdragen tot een 'circulaire economie'.

Financiële info

Projectleider

VITO nv

Partners

DuCoop cvba, Waterlink, HZ University of Applied Sciences, gemeente Saint-Omer, University of Portsmouth Higher Education Corporation, Southern Water Services ltd, Evides Industriewater BV

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen