Mobipunt Station Diksmuide

Het project richt zich op het verder uitbouwen van de stationssite van Diksmuide tot
(inter)regionaal mobipunt. De investeringen in het bestaande mobiliteitsknooppunt (het treinstation)
moeten indirect het mobiliteitsaanbod in de bredere regio (de Westhoek) versterken.
De investeringen ( parking, fiets-tunnel, groenzone met fietsenstalling en lockers) die in het project
worden voorzien zijn gericht op het herinrichten van het openbaar domein in de stationsomgeving
(opschikken parking, toegankelijk maken,... ) en op het inrichten van de stationssite als volwaardig
mobipunt met ruime voorzieningen (fietspomp, overdekt en buitenmaatse fietsstalling,
autodeelparking, lockers, oplaadpunt, mobi-infopunt,... ). Het mobipunt zal worden ingericht conform de
Vlaamse merkarchitectuur i.hk.v. basisbereikbaarheid.

Het project bekijkt de functionele versterking van de stationssite binnen de bredere regionale
context van de Westhoek. Door het vernieuwen en herorganiseren van de parking aan het station
richten we ons op de potentioele overstappers die normaal de volledige woon-werk afstand enkel met
de wagen doen. Door deze verandering vormen we meteen ook een mooie verbinding met de
Fietssnelweg F35 die ook de fietsers uitnodigt op de parking wat nu niet mogelijk is. Door een
ondergrondse fietsverbinding te creëren maken we van de stationsomgeving een veilige doorgang
voor fietsers en ook een belangrijke overstap locatie, een mobipunt. Binnen het project zal worden
onderzocht indien een deelwagen kan voorzien worden om optimaal tegemoet te komen aan de vraag
van de bevolking.

Financiƫle info

Projectleider

Diksmuide

Thema

Mobiliteit en weginfrastructuur

Prioriteit

Koolstofarme economie, Duurzaam vervoer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen