MicroWave Pilot

In dit project willen we overgaan tot de aankoop en in gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden in beperkte hoeveelheid (in vergelijking met een gangbare productielijn in een bedrijf) bereid kunnen worden alsook kunnen geregenereerd worden. Dit toestel zal volledig ten dienste staan van academisch onderzoek, contractonderzoek en testen van bedrijven en kennisinstellingen. Binnen het onderzoek kunnen op pilootschaal maaltijden bereid en geregenereerd worden en kan de impact van de microgolftechnologie op de nutritionele en organoleptische kwaliteit worden nagegaan.

Ook onderzoek naar voedselveiligheid van de op deze manier bereide maaltijd(component)en kan uitgevoerd worden. Met het toestel kunnen bedrijven op
pilootschaal nagaan welke opportuniteiten inline microgolftechnologie kan bieden voor hun producten en processen. Zorginstellingen die vaak op korte tijd heel wat maaltijden moeten regenereren kunnen testen hoe een inline microgolf de kwaliteit van afgeleverde maaltijden enerzijds en efficiëntie anderzijds zou kunnen verbeteren.

Resultaten van onderzoek zullen uitgebreid gedissemineerd worden en de mogelijkheden van de microgolf zullen uitgebreid gedemonstreerd worden via allerhande flankerende acties: individuele begeleiding, netwerkacties....

Financiële info

Projectleider

Flanders' Food

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen