MET-CERTIFIED - Development of International Standards and Certification schemes for Marina Energy TechnologiesMET-Certified (Marine Energy Wave & Tidal Technologies Certifified) streeft naar het versnellen van de marktintroductie van energie uit getijden en golven in het 2 Zeeën gebied, door de ontwikkeling van een certificatie schema en door het testen en verifiëren van technologieën in Nederland, België, Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Het gebrek aan standaarden en certificatie zorgt er momenteel voor dat commerciële projecten geen (institutionele) investeerders vinden en dus niet “bankable” zijn.

Het project omvat volgende concrete werkpakketten:

•             Ontwikkelen van een certificatie schema voor golf- en getijdenenergieconvertoren. De output hiervan wordt toegeleverd aan het Marine Energy comité van IECRE (IEC system for certification to standards relating to equipment for use in renewable energy applications).

•             Certificeren van (componenten van) prototypes. Opschalen van ten minste 4 golf- of getijdenenergietechnologieën van laboschaal naar demonstratie in open water.

•             Realisatie van testinfrastructuur voor het aantrekken en faciliteren van technologie ontwikkelaars. Projectpartner TTC wil investeren in een drijvend platform voor getijdenenergieturbines en in laagverval testinfrastructuur ingebouwd in een bestaande dam (Grevelingen).

•             Disseminatie activiteiten en grensoverschrijdende samenwerking tussen mariene energie clusters. Uitwisseling van ervaring met betrekking tot vergunningen, exploitatie van test-infrastructuur, contracten met gebruikers, …

•             Monitoring van milieu-impact, onder meer vissterfte, impact op de zeebodem, turbulentie..

Financiële info

Projectleider

Tidal Testing Centre NL (TTC)

Partners

POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent - Powerlink, The European Marine Energy Centre (EMEC) Ltd, Lloyd's Register EMEA, IFREMER, Tocardo International BV, Perpetuus Tidal Energy Centre, Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité, Huisman Equipment BV, DNV-GL, Damen Shipyards

Thema

Milieu, landschap en natuur, Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen