Melkveehouders Westhoek delen kennis en versterken bedrijfsvoeringMelkveebedrijfsleiders in de Westhoek hebben behoefte aan onafhankelijke informatie, advies en begeleiding om hun steeds complexer wordende bedrijfsvoering te kunnen evalueren en gericht bijsturen. Het project wil bedrijfsleiders in de westhoek ondersteunen door:

- begeleiding in lerende netwerken

- individueel advies op maat

- demonstratie op voorbeeldbedrijven

Er wordt ondermeer ingezet op optimalisatie ruwvoederuitbating, oordeelkundige bemesting, graslandmanagement, jongvee opfok, levensproductie melkvee, transitiemanagement, alternatief drinkwater, energieverbruik, praktische arbeidsorganisatie, ...

Zo willen de projectpartners in de regio de technische en bijgevolg economische bedrijfsvoering omtimaliseren en blijvende samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven op gang te brengen en verder stimuleren en de bedrijven er weerbaarder te maken. De opgedane kennis wordt via een divers communictatiepakket verder verspreid naar alle melkveehouders en erfbetreders in de Westhoek.

 

Financiƫle info

Projectleider

INAGRO

Partners

Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Westhoek Holsteins vzw, Milcobel, VABI landbouwschool Roeselare, VLTI - Landbouwschool Torhout, Provincie West-Vlaanderen - gebiedswerking landbouw, Boerenbond (vzw BB Consult), Algemeen Boerensyndicaat, Departement Landbouw en Visserij - voorlichting melkvee

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen