Machinebouw- en Mechatronicacentrum West-VlaanderenWest-Vlaanderen is de bakermat van de Vlaamse industrie en al zeker in de sector van de machinebouw en mechatronica. Met iets minder dan een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs veertig procent van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Een duurzame toekomst bieden aan een kleine 30.000 arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen is geen kleine uitdaging. De POM West-Vlaanderen wil haar steentje daarin bijdragen met de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica: een hecht partnerschap tussen overheid, kennisinstellingen en de bedrijfswereld met allen eenzelfde doel voor ogen, namelijk de industriële cluster ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling.

Het GTI project Machinebouw en Mechatronicacentrum West-Vlaanderen wil de machinebouw- en mechatronicasector ondersteunen en transformeren. Zo wordt zijn internationale positie en zijn verankering in Vlaanderen duurzaam versterkt. Het project voorziet in de oprichting van een Machinebouw & Mechatronicacentrum Industrie 4.0. Het centrum stoelt op een intense samenwerking tussen de kenniscentra KU Leuven, UGent, Howest en Sirris en zal bestaan uit drie componenten:

een innovatiecentrum 4.0waar in overleg en samenwerking met de industrie nieuwe technologieën voor de mechatronica en productiesector worden onderzocht, ontwikkeld en gedemonstreerd

een technologielabo rond Virtual & Augmented Reality, één van de basistechnologieën die verschillende aspecten van Industrie 4.0 ondersteunen

twee applicatielabs rond Slimme en Flexibele Productie en Assemblage en Slimme Productieaansturing waar vooral vertaalonderzoek gebeurt en apparatuur en kennis breed wordt verspreid aan de bedrijven om de haalbaarheid van nieuwe technologieën voor hun toepassing te evalueren.

Een belangrijke succesvoorwaarde voor dit project is een continue/open samenwerking tussen de partners, bedrijven en andere onderzoekscentra (o.m. Flanders Make). Daarom wordt parallel met de oprichting van het M&M-centrum, een 'Open Innovatieplatform M&M' opgericht, waar bedrijven, kenniscentra, onderzoekscentra en overheid continu de evolutie van het centrum begeleiden, nieuwe technologische trends detecteren, nieuwe onderzoekideeën selecteren en opvolgen, met speciale aandacht voor de valorisatie ervan.

Financiële info

Projectleider

SIRRIS - Collectief centrum van de Belgische technologische industrie

Partners

TUA West, Hogeschool West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen