LYSE - Geïntegreerd beheer van de oppervlaktewateren in de Leie- en IjzerbekkensFocus van het project LYSE zijn de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Leie en de Ijzer. Het gebied is sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE stelt een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico voor via de uitvoering van een aantal grensoverschrijdende acties.

- realisatie van voorzieningen voor zacht waterbeheer in de bovenstroomse zone van de stroomgebieden om het afvloeiend regenwater al bij de bron op te vangen en problemen veroorzaakt door modderstromen, bodemerosie en overstromingen te verminderen

- realisatie van voorzieningen voor een structurerend waterbeheer langs de waterlopen die overstromingen veroorzaken, vanuit het principe van de grensoverschrijdende solidariteit tussen boven- en benedenstroomse gebieden

- verbeteren van het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking om ze voor dat risico te sensibiliseren

- creëren van een netwerk tussen partners om de acties te coördineren en met elkaar de technieken en methodes te bespreken die uitgevoerd moeten worden om de bevolking te beschermen tegen de overstromingen. Dit actieve netwerk zal het mogelijk maken een breed publiek te sensibiliseren, zowel gespecialiseerde technische ambtenaren als politici, inwoners en scholieren

 

Financiële info

Projectleider

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN)

Partners

Provincie West-Vlaanderen, INAGRO, Vlaamse Milieumaatschappij, Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL), SAGE de l'Yser (USAN), Communauté de Communes de Flandre Intérieure, Province de Hainaut, Chambre d'Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais

Thema

Integraal waterbeleid

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen