Loket Onderhoud Buitengebied West-Vlaamse Regionale LandschappenDe regionale landschappen in de Westhoek helpen de gemeenten om het beheer van de landschappelijke en recreatieve infrastructuur efficiënter te organiseren. Ze doen dit door de opmaak van gemeenteoverschrijdende beheersplannen. De regionale landschappen maken deze plannen op. De uitvoering en coördinatie gebeurt in nauw overleg met de gemeenten, de Provincie en de Vlaamse Landmaatschappij.

De gemeenten krijgen elk jaar een werkplanning die de basis is voor de organisatie van de beheerswerken. Samen met de gemeenten vindt een jaarlijkse evaluatie plaats van de beheers- en werkplannen om te streven naar een maximale efficiëntie en kostenbeheersing.

Financiƫle info

Projectleider

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (RL)

Partners

Regionaal Landschap Ijzer en Polder, Regionaal Landschap Houtland

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur, Toerisme en recreatie, Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en weginfrastructuur

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen, Duurzaam vervoer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen