Link2innovate: matchmaker voor de technostarterStarters worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death, ook in de grensregio. Over een innovatief product of dienst beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. De (kwetsbare) starter is vaak onervaren in netwerken en heeft niet voldoende middelen ter beschikking. Link2innovate moedigt samenwerking aan tussen technostarters en bedrijven aan weerszijden van de grens. De focus ligt op starters die werkzaam zijn met sleuteltechnologieën zoals o.a. micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen. Experimentele ontwikkeling zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling zorgt ervoor dat het product of dienst op die manier voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen de starters beroep doen op coaching zodat hun product of dienst efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Eerder toonde het project ‘Incubatorennetwerk(t)’  uit Interreg IV aan dat de valorisatie van onderzoeksresultaten gebaat is bij grensoverschrijdende samenwerking tussen universitaire onderzoeksgroepen om tot spin-off creatie te komen of om bestaande universitaire spin-offs sneller te laten groeien. Dit principe wordt verder toegepast bij Link2innovate.

Financiële info

Projectleider

Innotek vzw

Partners

Greenbridge, Leuven.Inc, C-mine crib, Stichting Kenniswerf Zeeland/DOK41, REWIN projecten BV, Twice Eindhoven BV, Kamp C Duurzaam Bouwen

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen