LINBATYS - Het bestrijden van de overstromingen in het grensoverschrijdende LeiebekkenDe Franse, Vlaamse en Waalse projectpartners bundelen hun krachten om het overstromingsrisico te beperken en om de bewoners en gebouwen in het grensoverschrijdende Leiebekken beter te beschermen.
De geologische kenmerken van het gebied zijn, in combinatie met de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en de veranderende landbouwpraktijken, allemaal factoren die zorgen voor een groter overstromingsrisico.
De waterloopbeheerders USAN, Provincie West-Vlaanderen en de Stad Komen-Waasten besloten daarop om de krachten te bundelen binnen het project LINBATYS. Concreet gaat het om een gecoördineerd, grensoverschrijdend actieplan dat streeft naar een beter beheer van het oppervlaktewater bij de kleine zijrivieren van het Leiebekken.
Hiertoe stelt het project een reeks hydraulische maatregelen voor met een ecologische meerwaarde (maatregelen die de ontwikkeling van de biodiversiteit bevorderen evenals het behoud van de grondwaterlagen).
De werkzaamheden zullen zorgen voor een tijdelijke opslag van het regenwater, de toename van de opslagcapaciteit van de waterlopen in de Leievlakte en de bestaande bekkens, de afremming van de afvloeiing, de bestrijding van erosieproblemen en modderstromen, en een betere afwatering.

Financiële info

Projectleider

stad Komen-Waasten

Partners

Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN)

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen