Like ! Building a Local Digital Innovation culture 

Like! heeft de bedoeling om binnen de publieke sector de capaciteit te verhogen om innovatie te faciliteren. Dit moet resulteren in de ontwikkeling van een breed gamma van diensten gebaseerd op innovatieve oplossingen voor een betere lokale dienstverlening. Via 9 transnationale pilots doorheen de 3 thema’s willen lokale besturen, burgers, kennisinstellingen en KMO’s op een cocreatieve manier slimmere, efficiëntere en innovatievere diensten realiseren.

 

  1. De creatie van een lokale digitale innovatieve cultuur doorheen de NSR
    Hierbinnen willen lokale besturen inzetten op nieuwe vaardigheden en kennis om innovatieve diensten te leveren, nieuwe wegen te ontwikkelen om gemeenschappen te betrekken en bouwen aan meer inclusieve diensten.
  2. Ontwikkelen van nieuwe innovatieve slimme diensten
    Lokale besturen worden aangemoedigd om de bestaande informatie efficiënter te gebruiken om via het koppelen van diverse interne en externe bronnen, zodat er geëvolueerd wordt van een generieke communicatie naar een meer specifieke communicatie in functie van wat de lokale gemeenschappen en gebruikers willen.
  3. De creatie van een digitaal DNA voor de stad of de buurt
    Hierbinnen wordt er gewerkt aan een transnationaal digitaal dashboards dat data wil omzetten in informatie die kan gebruikt worden door de burgers, beleidsmakers, wetenschappers, … om te begrijpen hoe steden en buurten functioneren. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van IoT sensors en complementaire bronnen.

 

Financiële info

Projectleider

Gemeente Groningen

Partners

Roeselare, Rijksuniversiteit Groningen, Angus Council, Aalborg kommune, Suffolk County Council, provincie Drenthe, gemeente Rotterdam

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen