Leve(n)de BodemIn de landbouw nam de productie per hectare enorm toe in de laatste decennia. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwgrond zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Deze teloorgang werd onder meer veroorzaakt door gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Gevolg: de bodem verloor zijn bufferende werking. 

'Leve(n) de Bodem’ wil zo’n 200 landbouwers aanmoedigen om aan herstel en verbetering te doen. Om de negatieve spiraal te doorbreken is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk.

Dankzij nauwe samenwerking tussen o.a. Proefcentra Inagro, PCG, de Rusthoeve en de Hooibeekhoeve als kennis- en expertisecentrum voor land- en tuinbouw worden vernieuwende technieken en kennis ingezet. Zo wordt er in functie van de optimalisatie van de bodemgezondheid bijvoorbeeld geëxperimenteerd met plaatsspecifiek bekalken om een optimale bodem-pH te handhaven en kan de grond ‘ontsmet’ worden dankzij groenbemesters (biofumigatie). De deelnemende landbouwers implementeren de maatregelen en via een bodemscan wordt de effectiviteit hiervan gemonitord. Deze scan geeft een beeld van de bodemkwaliteit zodat er gestreefd kan worden naar een coherente samenhang tussen bodemchemie, bodembiologie en bodemfysica.

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Partners

Stichting ter exploitatie van de Proefboerderij Rusthoeve, Vlaamse Overheid, BIPO-campus, Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt PCG, Provincie Vlaams-Brabant, Hooibeekhoeve, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen