LAR Business Center & Facility BlockHet project beoogt enerzijds de realisatie van een Business Center met kantoor- en vergaderruimte voor het aantrekken van hoogwaardige logistieke dienstverleners. Het gericht aantrekken van dit profiel moet leiden tot een verdere versterking en verankering van de transport logistieke cluster op de LAR.

Anderzijds beoogt het project de uitbouw van een Facility Center met verschillende functies gericht op de noden van de gebruikers van de LAR. De uitbouw van deze functies zal via een tweesporenbeleid worden gerealiseerd.

Als eerste wordt er aandacht besteed aan de creatie van een rustplaats voor truckers met aanwezigheid van aan hun noden aangepaste voorzieningen. Het Facilty Block zal bestaan uit sanitaire voorzieningen en rondom wordt een aangenaam kader met picknick- en afvalvoorzieningen gerealiseerd. Via deze kan de overlast lokaal en in de binnenstad maximaal worden gereduceerd.

Het tweede luik richt zich op de realisatie van een trefpuntfunctie en horeca-voorzieningen. Hiervoor opteert Leiedal, om een PPS constructie op te zetten. Daarbij zal Leiedal via een publieke oproep een private marktpartner zoeken om op deze gronden een facility center te realiseren. Deze PPS-constructie wordt niet in het EFRO-dossier opgenomen, maar wordt simultaan met het Business Center en Facility Block in de markt geplaatst.

De complementariteit van beide dossiers is zéér groot. Een realisatie van zowel Business Center, Facility Center en Facility Block vergroot de lokale slagkracht van de LAR-zone. Op die manier beogen Stad Menen en Intercommunale Leiedal het transportcentrum LAR verder te ontwikkelen tot een goed uitgebouwd, toekomstgericht en lokaal verankerd logistiek platform.

Financiële info

Projectleider

Menen

Partners

Intercommunale Leiedal, B.I.T.L.A.R.

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen