Landschapsbeheerplannen voor het Landschapspark (LALA)In het Landschapspark Bulskampveld staat de landschappelijke kwaliteit van de velddreven en beekvalleien onder druk.
Doelstelling van het project is dat het beheer van dreven en waterlopen gebeurt op basis van lange termijn beheerplannen, mede gericht is op het instand houden van landschappelijke en ecologische waarden, en draagvlak geniet bij de stakeholders.

Het regionaal landschap staat in voor de inventarisatie en landschapsanalyse, het onderzoek van risicobomen, het overleg met de stakeholders, de opmaak van langetermijn beheerplannen en de implementatie ervan in het online softwareplatform DIPLA. Het Agrobeheercentrum verzorgt als co-promotor het overleg met de landbouwsector en organiseert veldtesten met de agrobeheergroep Beverhoutsveld.

Financiƫle info

Projectleider

Regionaal Landschap Houtland

Partners

Wingene, Ruiselede, Beernem, Oostkamp, Provincie West-Vlaanderen, Agrobeheercentrum Ecoskwadraat (ABC ECO2), Natuurpunt vzw, Agentschap voor Natuur en Bos

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen