KIDSHEARTS - Uitbouw van de pediatrische hartchirurgie in CHRU de LilleDe prevalentie van hartafwijkingen is 8 per 1.000 geboorten in Europa. Hiervan moet 60 % een chirurgische ingreep ondergaan, meestal binnen enkele dagen of tijdens het eerste levensjaar. In het grensoverschrijdende gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen tot het zuiden van de regio Hauts-de-France, vertegenwoordigen de patiënten die in aanmerking komen voor hartchirurgie een potentieel van 430 kinderen en pasgeborenen per jaar, waarvan er 260 in aanmerking komen voor een chirurgische ingreep.

Deze chirurgische ingrepen vereisen zeer gespecialiseerde expertise en alleen de centra die over een kritische massa van 150 patiënten per jaar beschikken, kunnen een autorisatie krijgen om deze ingrepen te verrichten. Vanwege haar geografische ligging is het CHU de Lille al heel lang bezig met een grensoverschrijdende dynamiek en het opvangen van patiënten uit het gebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, meerbepaald uit de ZOAST MRTW-URSA . Tot op heden heeft het CHU de Lille geen toestemming om de activiteit pediatrische hartchirurgie uit te voeren, waardoor de noordwestelijke interregio een uitzondering is in Frankrijk. De kinderen en hun ouders moeten zich verplaatsen naar Parijs.

De CUSL in Brussel is één van de drie Belgische nationale verwijzingscentra voor aangeboren hartafwijkingen bij kinderen, waarnaar de instellingen aan de Belgische zijde van de ZOAST MRTW hun patiënten kunnen verwijzen. De doorverwijzing van kinderen of pasgeborenen die in aanmerking komen voor een chirurgische ingreep en die in de ZOAST wonen, gebeurt nu dus naar Parijs of Brussel. Dit vereist een transfer van kinderen soms in een kritieke toestand. Het transport gebeurt via gemedicaliseerd pediatrisch transport over de weg (ambulance of MUG) of per helikopter. De hospitalisatie dwingt de ouders om hun kinderen te volgen ver van huis voor een verblijf van ten minste 10 dagen. Sommige ouders hebben hier het geld niet voor. Het CHU de Lille wil de efficiëntie van en de toegankelijkheid tot de zorgverlening voor dit publiek verbeteren door een activiteit pediatrische hartchirurgie te ontwikkelen, die niet in de ZOAST bestaat.

 

Financiële info

Projectleider

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille

Partners

Cliniques universitaires Saint-Luc

Thema

Welzijn

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen