KICK - Kleinhandel in Centrum-Kernen

De Prov West-Vlaanderen wil via POM West-Vlaanderen en OC West, samen met haar centrumsteden & stad Ieper inzetten op
een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid in deze steden en bij uitbreiding in gans West-Vlaanderen. Dit
beleid, gebaseerd op kernversterking, wordt gestoeld op een onderbouwde visie vanuit een
doorgedreven analyse.
De prioritaire beleidsdoelen:  
* Het creëren van ondernemersvriendelijke kernen
* Het bestrijden van leegstand
* Het verhogen van het onderscheidend vermogen
* Het behouden en aantrekken van unieke ondernemers
* Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
* Aantrekkelijke, toegankelijke en veilige kernwinkelgebieden
Centraal staat kernversterking door samenwerking. Deze doelstelling willen de steden op een
slimme, innovatieve en authentieke manier aanpakken. Dit alles met een focus op
samenwerking. Waar mogelijk worden slimme data en technologie ingezet om te komen tot
innovatieve oplossingen m.b.t. shoppen, parkeren en mobiliteit.
De sterktes en authenticiteit van de handelskernen zullen worden uitgediept en uitgespeeld om zo
het onderscheidend vermogen te vergroten. Beleving en vergroening zullen hierbij een belangrijke rol
spelen.
Een bijkomend aspect is het leven in het (post-)Corona-tijdperk. We zetten in op hygiëne en
veiligheid. Hiertoe zullen innovatieve en effectieve oplossingen onderzocht en uitgetest worden.
De relevante leerpunten en actieplannen, draaiboeken zullen worden doorvertaald en uitgerold naar
de andere gemeenten door zowel POM als OC West, die in deze een belangrijke rol te vervullen
hebben en reeds een nauwe relatie hebben met de lokale besturen.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

OC West-Vlaanderen - Kortrijks ondernemerscentrum, Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk, Ieper

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen