KENNISvijVERS varkenshouderij Midden West-VlaanderenWanneer je de saldoverschillen tussen vergelijkbare varkensbedrijven vergelijkt, zijn die groot. Bij de meeste bedrijfsleiders leeft dan ook de behoefte aan objectieve informatie om hun bedrijfsvoering bij te sturen. Onder meer uit de recente Vlaamse Actieplannen varkenshouderij (punt 19) blijkt de nood aan onafhankelijke voorlichting.

Initiatiefnemers van dit project willen op verschillende manieren de plaatselijke varkenshouders in Midden-West-Vlaanderen ondersteunen om de kengetallen van hun eigen bedrijfsvoering te leren registreren, deze correct te interpreteren en bij te sturen. De opgedane kennis wordt uitgewisseld, niet alleen onderling tussen de deelnemers in de studieclubs, maar ook verder verspreid over de hele sector.

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw

Thema

Landbouw en visserij, Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen