INVEST - Interprovinciaal project: Digitale aanpak voor een slimmer en toekomstgericht detailhandelsbeleidDe provincies willen inzetten op een efficiënt en effectief detailhandelsbeleid en een florerend en toekomstbestendig (duurzaam) detailhandelsapparaat in Vlaanderen. Ze willen dit beleid, dat kernversterking en lokaal kopen als uitgangspositie heeft, meer baseren op slimme data en tools om het zo meer onderbouwd, accurater en performanter te maken, alsook benchmarking mogelijk te maken.

De prioritaire doelstellingen van zijn:

  • Alle gemeenten in Vlaanderen voorzien van bijkomende relevante data en informatie
  • Deze bijkomende data zo goed mogelijk integreren met de reeds beschikbare data
  • Het verhogen van de bruikbaarheid, toegankelijkheid, vergelijkbaarheid en inzetbaarheid van slimme data via bestaande dashboards en platformen De gemeenten zullen dus bijkomende data ter beschikking krijgen en zullen geholpen worden deze te vertalen naar hun detailhandelsbeleid in de ruime zin.

Ook detailhandelaars zelf zullen gebruik kunnen maken van bepaalde data om zo hun verkoop beter te analyseren en performanter te maken of om betere keuzes te kunnen maken bij (her-)allocaties van nieuwe/bestaande winkels.

In het project zal ook specifiek ingezet worden op data en informatie die een impact hebben op hygiëne en veiligheid, gezien hiervan een blijvende impact verwacht wordt in het post-Corona-tijdperk.

De relevantste leerpunten zullen onderling tussen de partners worden uitgewisseld en vertaald tot praktische tips en tools voor de gemeenten in Vlaanderen. Een digitaal eindrapport zal hiervoor worden opgesteld en voorgesteld op een slotevent. De partners zullen de voornaamste lessen ook doorvertalen via hun lokale netwerken.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

POM Oost-Vlaanderen, POM Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg B

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen