InnoPsy. Het creëren van zorgcontinuïteit binnen de geestelijke gezondheidszorg

We beogen de ontwikkeling en demonstratie van digitale patiëntentrajecten. Een online behandelplatform waarop cliënten korte gestandaardiseerde sessies kunnen volgen om de 6 meest voorkomende psychische problemen aan te pakken. Deze geïntegreerde aanpak bestaat uit een behandeltraject dat is opgebouwd uit verschillende modules: Online diagnostiek en vragenlijsten, psycho-educatie via literatuur, video en testimonials, relaxatie-oefeningen en videoconsultaties met een klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Het online behandelplatform kan worden geïntegreerd met bestaande EPD-systemen (bv. InnoPsy) om de continuïteit van zorg en doorstroming van informatie te optimaliseren en garanderen.

digitale patiëntentrajecten differentieert zichzelf door: 

  • Wetenschappelijk onderbouwde behandelprogramma’s, specifiek ontwikkeld voor de Vlaamse bevolking.
  • Integratie met EPD-systemen laat een naadloze opvolging toe naar de klassieke GGZ-trajecten. 
  • De koppeling van videoconsultaties met het EPD laat een naadloze informatieoverdracgt toe. Videoconsultaties zullen functioneel worden uitgebreid naar de noden van de GGZ. Beide aspecten maken een groot verschil tov. generieke systemen zoals Zoom.  

Eerst zullen de online behandelprogramma’s ontwikkeld worden, geïntegreerd met het EPD en vervolgens in pilot gezet worden in Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg NoordWest-Vlaanderen. De digitale patiëntentrajecten zal enerzijds de drempel verlagen voor cliënten om de stap te zetten naar professionele eerstelijns en anderzijds een belangrijke bouwsteen vormen in de getrapte zorg (de kans is aanzienlijk dat dit ook de wachtlijsten zal ten goede komen of in elk geval de wachttijd zal helpen overbruggen).

 

Financiële info

Partners

BART DE SAEGER, In4Care - Partezis, InnoPsy, Care4Office, Care4Family - InnoPsy/Care4Office - INNOPSY, CARE4OFFICE CARE4FAMI, MEMO, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen