Het Inn2POWER-project heeft als doel kmo's in de Noordzeeregio, werkzaam in de offshore windindustrie, te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden.

De offshore windindustrie is een belangrijke speler voor de economische ontwikkeling in het Noordzeegebied, met een hoog aantal kmo's, meestal opgenomen in clusters. Vaak ondervinden deze kmo's een nadeel omwille van schaalgrootte, worden ze uitgedaagd door complexe procedures en geconfronteerd met hoog oplopende kosten. Het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden (regionaal, sectoraal en transnationaal) kan deze kmo's ondersteunen om het beste te halen uit hun innovatieve capaciteiten en ze op een vlotte manier toegang te geven tot de beschikbare faciliteiten voor offshore windindustrie.

Inn2POWER doet dit door de kmo-clusters te versterken, samenwerkingsverbanden en toegang tot nieuwe markten te ondersteunen, innovatieve concepten rond havenlogistiek uit te werken, toegang tot offshore windindustrie test- en demofaciliteiten te vergemakkelijken en door de beschikbaarheid van personeel te verhogen en hun vaardigheden en competenties versterken.

Realisaties Inn2Power

Financiële info

Partners

Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, De Blauwe Cluster vzw, POM West-Vlaanderen

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen