Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden.

Universiteit Gent initieert daarom ‘Improved’. In dit project wil het infrastructuur opbouwen waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen. De onderzoeksinfrastructuur wordt veelvuldig getest bij een aantal grote industriële spelers die mee in het traject stappen en de technologie op eigen terrein zullen toepassen: BASF Antwerpen, Yara Sluikskil B.V., DOW Benelux B.V. en Evides Industriewater B.V.

De beoogde zuiveringsinstallatie moet state-of-the-art, mobiel en plug and play zijn. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed van daarvan op het productieproces onderzocht worden zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), Dow Belelux B.V., HZ University of Applied Sciences, Innovation Engineering & Construction (IEC N.V.), BASF Antwerpen, Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW), Yara Sluiskil B.V., i-Cleantech Vlaanderen, Evides Industriewater BV

Thema

Integraal waterbeleid

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen