Herinrichting dorpskern ZillebekeHet project ‘herinrichting dorpskern Zillebeke’ is het resultaat van een dorpsbevraging enkel jaren geleden (2009 - 2010) op basis waarvan een eerste voorontwerp werd opgesteld.

Omwille van de samenhang met de noodzakelijke rioleringswerken en om budgettaire redenen werd een subsidiedossier geopend in het kader van het rioleringsbeleid. Begin 2015 kon een voorontwerpdossier binnen dit kader geopend worden.

In verband met de uit te voeren werken in Zillebeke wordt enerzijds werk gemaakt van het aangenamer en leefbaarder maken van de publieke ruimte binnen de dorpskern, maar wordt anderzijds een belangrijke update nagestreefd van de beschikbare nutsinfrastructuur (afwatering, openbare verlichting, nutsleidingen enz)

Volgende zaken worden o.m. beoogd

Ivm publieke ruimte :

-       verkeersveiliger maken van de dorpskern door o.m. afdwingen van aangepaste snelheden, verduidelijken schoolomgevingen en ontmoetingscentra in het straatbeeld enz.

-       vergroten van de ontmoetingskansen in dorpskern door o.m. geïntegreerde zitgelegenheden op kerkhofmuur, groene ruimtes (gras) thv kerk en jeugdlokalen.

-       reductie van de ruimte voor geparkeerde voertuigen en herschikking van de parkeergelegenheden

-       realiseren van groenstructuren in de dorpskern en koppeling met het beschikbare potentieel (Kerkhof)

-       gefaseerde ontwikkeling van het huidige kerkhof naar een parkomgeving door o.m. bijkomende aanplantingen en vergroening van de paden.

-        Integratie van de overstromingszone in de trage paden-infrastructuur rond het dorp.

Ivm afwatering / rioleringsbeleid

-       Reductie van verharde oppervlaktes

-       Voorzien in de nodige regenwaterbuffers ter voorkoming van wateroverlast in de dorpskern door de uitbouw van een gecontroleerde overstromingszone stroomafwaarts de dorpskern

Ivm nutsleidingen

-       Aanpassen van de openbare verlichtingsinfrastructuur cfr West-Vlaamse lichtvisie

 

Financiƫle info

Projectleider

Ieper

Partners

THV Anteagroup - Andy Malegier, Nutsmaatschappijen, Buurtbewoners, Jeugdraad, De Lijn

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen