Hap van HierHap van Hier beoogt de opstart van een nieuw netwerk/samenwerkingsverband voor regio Oostende. Het project buigt zich over de opmaak van een regionale voedselstrategie en actieprogramma om de lokaal geproduceerde voedselconsumptie te bevorderen, om zo de opportuniteiten die dit met zich meebrengt voor zowel producent als consument te valoriseren.

Eigen Kweek Oostende vzw en Inagro vzw slaan de handen in elkaar en laten zich sturen door een nieuw opgericht voedselplatform (projectgroep + beleidsgroep + kweekruimte).

Eigen Kweek VZW richt in de 1ste fase een projectgroep, een beleidsgroep en praktische groep (de kweekruimte: bestaande uit regionale actoren die rond voedsel bezig zijn: landbouworganisaties; horecafederaties; distributieactoren; ambtelijke vertegenwoordiging lokale besturen; aanspreekpunten boerenmarkten, buurderijen; korte ketenaars; …) op om de voedselstrategie vorm te geven. Daarnaast voert ze ook de nodige bilaterale gesprekken. Op basis van alle informatie verworven door promotor en copromotor via participatief proces (inventarisatiedeel en analysedeel) schrijft Eigen Kweek Oostende VZW de lokale voedselstrategie uit. In de 2de fase bewaart Eigen Kweek Oostende VZW het overzicht en begeleidt de concretisering van actielijnen uit het actieprogramma (samenbrengen mogelijke partners; makelen budgetten; …).

Copromotor Inagro VZW coördineert overlegtafels met landbouwers om context specifieke informatie in te winnen en organiseert een inspiratietrip rond stadsnabije korte keten. De informatie die uit deze twee veldonderzoeken voortvloeit dient eveneens als input voor het uitschrijven van de voedselstrategie .

 

Financiële info

Partners

Eigen Kweek Oostende vzw, INAGRO, Gistel, Middelkerke, Ichtegem, De Haan, Oudenburg, Oostende, Bredene, Provincie West-Vlaanderen, Landbouworganisaties (ABS, Boerenbond, KVLV Agra°, Horecafederaties, Sociaal Huis, Economisch Huis, Landbouwers met korte keten, Trekkers boerenmarkten, Trekkers buurderijen, Hotelschool, Visserijschool, Distributie-initiatieven (cycloXpress, Bubble Post)

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen