Habitat Défi-Jeunes - Huisvestiging is de uitdaging van de behoefte aan jongerenemancipatie - naar een veelzijdige, globale en geïntegreerde ondersteuning !Onze jeugd (18-30 jaar) hebben met elkaar gemeen: hun huisvestingsproblemen, de nood aan aanknopingspunten om zich te kunnen integreren, nood aan opleiding en  hun zoektocht naar een baan. De problemen zijn nog groter wanneer ze proberen om zich te verankeren in een grensoverschrijdend gebied die niet de hunne is. Welzijnswerkers zijn niet allemaal  opgeleid en op de hoogte van de rechten en de kansen van deze jongeren (accommodatie-beroepsopleidingen), vooral als deze grensoverschrijdend zijn. Omwille van deze redenen willen wij werk maken van de ontwikkeling van 3 modules van werk, in het kader van de opleiding-werkgelegenheid-mobiliteit van jonge mensen.
MOD OPLEIDING: een grensoverschrijdende opleidingsmodule oprichten tussen de sociale scholen (cursussen, stage + opleidingsmodule). Deze training streeft naar duurzame relatie tussen de sociale scholen en de partners van het project, zodat de (toekomstige) maatschappelijk werkers kunnen helpen om de jongeren over de grenzen heen duurzame aanknopingspunten te bieden.
MOD BAAN: een grensoverschrijdende economische samenwerking uitwerken om de inzetbaarheid van jongeren te bevorderen. Er zal zo een duurzame dynamiek ontstaan via deze cel die economische markten in de projectgebieden zal uitbouwen. Deze cel zal  modules van coaching voor de  jeugd voorstellen buiten "hun" gebied. Op deze wijze zullen ze ook diverse projecten kunnen uitdragen. We mikken op een maximale economische levensvatbaarheid.
MOD MOBILITEIT: een grensoverschrijdende dienst oprichten ter verbetering van de mobiliteit van jongeren.(gegevensverzameling + app op Android + opleiding onthaaldiensten aan de grens + promo "postkaarten"). Het  einddoel is wel degelijk het creëren van een duurzame grensoverschrijdende tool, met en voor de  jeugd en volgens hun communicatievormen, evenals het verbeteren van de diensten waarmee jonge mensen hun mobiliteit en hun integratie kunnen bevorderen.

Financiële info

Projectleider

Habitat et Participation

Partners

Katholieke Hogeschool Vives, Groep INTRO, ARCADIS, RELOGEAS

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen