Grenzeloos CompetentHet project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio van Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Het zet hierbij in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De focus ligt op de 3 speerpuntsectoren: agro-voeding, textiel en nieuwe materialen, en duurzaam bouwen.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

  • Enerzijds het standpunt van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de hierboven genoemde speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van deze jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar deze sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.
  • Anderzijds het standpunt van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerkers. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur, visies ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Ontdek een beroep! Sales manager

Financiƫle info

Partners

Centrum voor Opleiding, Bijscholing en Omscholing van de Textiel- en breidgoednijverheid (COBOT) vzw, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV) vzw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Skilliant cvba, UNIZO West-Vlaanderen vzw, VDAB

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen