Grenzeloos CompetentHet project Grenzeloos Competent levert een bijdrage aan de verdere integratie van een gekwalificeerde arbeidsmarkt in de grensregio. Het zet in op een verbeterde afstemming van vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De focus ligt op de 3 speersectoren: agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en duurzaam bouden.

Het project vertrekt vanuit twee invalshoeken:

- deze van de werkzoekende: het aanbod aan arbeidskrachten zo goed mogelijk afstemmen op de toekomstige noden van ondernemingen staat hierin centraal. Elk van de speerpuntsectoren rekent immers af met een aantal hardnekkige knelpuntberoepen. Via de promotie van jobs en de ontwikkeling van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor specifieke (knelpunt)functies moet de instroom van competente mensen naar de sectoren maximaal versterkt worden. De nieuwe opleidingsprogramma's moeten bovendien resulteren in een interregionaal erkend certificaat.

- deze van de bedrijven (in het bijzonder de kleinere KMO's die met knelpuntvacatures te maken hebben): via individuele bedrijfsbezoeken wordt nagegaan voor welke bedrijven grensarbeid een oplossing kan bieden voor de aanwervingsproblemen. Vervolgens wordt met een te ontwikkelen leidraad en via een begeleidingstraject concrete stappen gezet richting de aanwerving van de grenswerker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking kan hierbij maximaal rekening gehouden worden met de noden, cultuur ... van zowel de ondernemer als de grenswerker.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

Unizo West-Vlaanderen, Skilliant, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid (IPV), VDAB, Entreprendre Ensemble, Centrum voor Opleiding, Bijscholing en Omscholing van de Textiel- en Breigoednijverheid (COBOT), EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, CIA, ASBL ELEA, Le Forem Office Wallon de le'Emploi et de la Formation, Centre de Formation, de Recyclage et de Reconversion pour l'Industrie du Textile et de la Bonnetterie, Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen