Grensoverschrijdende vleermuizenatlas als basis voor een grensoverschrijdend actieplan (microproject)Het project Chiro'Act brengt de belangrijkste actoren samen op gebied van vleermuisbescherming en -studie in Vlaanderen, Wallonië en le Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk. Deze organisaties voerden eerder al ad hoc gezamenlijke acties uit, maar willen nu een ambitieuzer en structureler samenwerkingsprogramma opzetten. Het doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op gebied van vleermuizenbescherming, -onderzoek en -verspreiding.

Met het oog op de publicatie van een grensoverschrijdende atlas (zomer- en winterverspreiding) als basis voor een grensoverschrijdend actieplan worden hiertoe in eerste instantie de gezamenlijk beschikbare data samengelegd. Vervolgens werken de partners een gezamenlijk monitoringprotocol uit en worden gezamenlijke grensoverschrijdende inventarisatieprojecten opgezet omtrent migrerende of zeldzame soorten (ruige dwergvleermuis, meervleermuis, ingekorven vleermuis,...). Daarover wordt gezamenlijk en gericht gecommuniceerd naar een divers doelpubliek.

Financiƫle info

Projectleider

Natagora

Partners

Regionaal Landschap Houtland vzw, NATUURPUNT Studie vzw, CMNF

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen