GRASS - Vlamwerende kunstgrasmatten: veilig en duurzaamInstallateurs en gebruikers van kunstgras gaan er dikwijls van uit dat kunstgras dezelfde eigenschappen heeft als natuurgras. Dit is echter niet het geval, zeker m.b.t. tot het brandgedrag is er een duidelijk verschil. Dit kan risico's met zich meebrengen, ten dele gelinkt aan een verkeerd gebruik maar ook omdat er bij de ontwikkeling soms weinig aandacht besteed is aan de problematiek van brandwerendheid.

De doelstelling van het project GRASS is daarom tweeledig: het publiek sensibiliseren aangaande het verschil in brandgevaar tussen kunstgras en natuurgras en het brandgedrag van kunstgras verbeteren door het ontwikkelen van vernieuwende, milieuvriendelijke en industrieel toepasbare processen.

Vier partners met complementaire competenties en afkomstig uit de drie regio's binnen de zone Interreg FWVL stellen hun competenties ter beschikking om dit project tot een goed einde te brengen: UGent is textielexpert, ULille is expert in brandgedrag, Materia Nova in de studie van de milieu-impact van materialen en Up-tex in de communicatie naar ondernemingen en overheden. De communicatie, inclusief deze gericht naar sportfederaties en het grote publiek, worden versterkt door de geassocieerde partners Fedustria, UNION Sport & Cycle, Infrasports en Sport Vlaanderen.

Het project GRASS (4 jaar) bestaat uit 6 werkpakketten (WP).

- WP1 is gericht op projectmanagement.

- WP2 is bestemd voor de communicatie en sensibiliseringsacties bij de verschillende doelgroepen: het grote publiek; de openbare instanties om verantwoord aankoopgedrag te bevorderen; de controle- en veiligheidsinstanties om ze te informeren m.b.t. te nemen maatregelen in geval van brand en ten slotte fabrikanten en installateurs. Deze laatsten zullen regelmatig geïnformeerd worden over de ontwikkelde oplossingen om de industriële toepassing ervan te bespoedigen.

- WP3 heeft als doel het brandgedrag van kunstgras beter te begrijpen, met name de rol van de verschillende bestanddelen op het brandgedrag, en een test op gereduceerde schaal te ontwikkelen om het gedrag van nieuwe samenstellingen te voorspellen.

- In WP4 zullen nieuwe oplossingen ontwikkeld worden met milieuvriendelijke brandvertragers die geschikt zijn voor de verschillende bestanddelen van het kunstgras.

- WP5 beoogt het uitwerken van prototypes die geëvalueerd zullen worden volgens genormaliseerde testen. Tot slot stelt WP6 zich tot doel om vanuit een life cycle perspectief de milieuaspecten van de ontwikkelde oplossingen te evalueren.

Financiële info

Projectleider

Universiteit Gent

Partners

Infrasports, Materia Nova, Pôle compétitivité UP-tex, Université de Lille

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen