G.R.A.M. staat voor “GRensregioleren versterkt kansen op de ArbeidsMarkt”, een innovatief opleidingsconcept waarbij studenten uit de opleidingen techniek en ICT van hogescholen Scalda (NL) en Syntra West (VL) met aangescherpte vaardigheden tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden. 

Flexibel regioleren brengt werkveld en onderwijs dichterbij elkaar in de techniek en ICT-sector

Over de grenzen van scholen, regio's en studieniveaus heen zullen de betrokken studenten projectmatig en in teamverband leren dankzij een doorgedreven concept van regioleren. 

Regioleren is ondernemend onderwijs. Het begint bij een opdracht van bedrijven uit de omgeving van de school. Leerlingen werken daarbij vraaggestuurd aan een praktijkgerichte oplossing. De opdrachten worden gescreend op benodigde competenties en worden onderwerp van een leerofferte, die vervolgens gematcht wordt met de leerbehoefte van een student. De competentieverwerving wordt uiteindelijk verankerd in een competentiepaspoort, een transparant en digitaal ontsloten skills-paspoort waarin de arbeidsmarktrelevante skills van de student staan opgenomen.

G.R.A.M. wil zo (internationaal) regioleren verder opschalen, gelinkt aan vaardigheden én aan relevante beleidsthema's (digitalisering, circulaire economie, energie & klimaat). Op deze manier worden werkveld en onderwijs dichter bij elkaar gebracht en worden professionelen op de arbeidsmarkt gebracht met relevante en direct inzetbare skills.

Financiƫle info

Projectleider

Syntra West vzw

Partners

Unizo West-Vlaanderen, Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen