GEPOS - Euregionaal beheer van aardappeloverschotten (microproject)Ten gevolge van de klimaatverandering, wisselende opbrengsten door de weersomstandigheden en de verhoging van het areaal aardappelen in het Euregiogebied is de totale aardappelproductie enorm wisselvallig, met als gevolg soms zeer grote overschotten in seizoenen met een hoge productie per hectare. De telers gaan zich in dergelijke jaren op allerlei manieren ontdoen van deze overschotten, op een ongeorganiseerde manier. In het kader van duurzaamheid gaat het project een aanzet geven om deze overschotten georganiseerd te kanaliseren naar zinvolle alternatieve bestemmingen. Hierbij is het noodzakelijk te weten welke informatie nodig is om te beslissen wanneer overschotten een alternatieve bestemming nodig hebben, wat de alternatieve afzetkanalen zijn voor dergelijke grote hoeveelheden overschotten, en dat enkel in bepaalde jaren, en of er een draagvlak is bij een meerderheid van de telers om te participeren aan een dergelijk initiatief.

 

Financiële info

Projectleider

Algemeen Boerensyndicaat

Partners

Union Nationale de Producteurs de pommes de terre, Fédération Wallonne d'Agriculture - FWA

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen