Geïntegreerd gebiedsgericht project "Noordvesten Beerstblote"Om de rijkdom van Beerstblote te benutten zet het project resoluut in op de inrichting van het typische poldergebied palend aan het stadscentrum.

Volgende ingrepen vinden plaats:

  • de revalorisatie en functioneel maken van de oude kerkwegel en de landbouwontsluitingsweg
  • het landschappelijk accentueren van oude vestingen
  • een integraal waterbeheerssysteem
  • de aanleg van een groene parking
  • het verwijderen van storende elementen
  • het uitvoeren van verschillende natuurinrichtingsmaatregelen

De wandel- en fietspaden, de ontwerpmaatregelen voor de uiteenlopende plekken en watersystemen en de natuurontwikkelingsmaatregelen, moeten de bestaande visie tastbaar maken waardoor de "Noordvesten Beerstblote" in de nabije toekomst op een duurzame, eigentijdse en integrale manier kan beleefd worden.

Financiële info

Projectleider

Diksmuide

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur, Toerisme en recreatie

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen