Flandria Rhei - Grensoverschrijdend Vlaanderen in veranderingDe Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord coördineren samen de territoriale projectenportefeuille FLANDRIA RHEI. Deze bestaat uit zes grensoverschrijdende projecten op het Frans-Vlaams grondgebied – MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, VEDETTE, PARTONS 2.0 et TRANSMOBIL.

Met het zicht op de ruimtelijke ontwikkelingen, de klimaatverandering en de sociodemografische evoluties heeft de duurzame ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio nood aan een geïntegreerde territoriale aanpak ten voordele van

  • de bescherming tegen overstromingen (MAGETEAUX),
  • de bescherming tegen invasieve soorten in waterlopen (ECOSYSTEM),
  • het behoud en de valorisatie van natuurlijke rijkdommen met recreatief karakter (VALYS, VEDETTE)
  • een betere toegang tot diensten in rurale gebieden (PARTONS 2.0), voornamelijk op het vlak van mobiliteit (TRANSMOBIL).

De projecten willen bijdragen tot de leefomgeving en het welzijn van de grensbevolking.

Het pilootproject FLANDRIA RHEI coördineert de uitwisseling tussen de projectleiders van de verschillende projecten om synergieën te bevorderen en schaalvoordelen te realiseren.

Het pilootproject faciliteert de interacties tussen de verschillende projecten en ondersteunt hun initiatieven, bijvoorbeeld door het organiseren van thematische ateliers die expertise-uitwisseling tussen partners mogelijk maakt. Één van de belangrijke thema’s, bijvoorbeeld, is de participatie van de inwoners aan de projecten, wat noodzakelijk is voor het creëren van een draagvlak.

In dezelfde geest verzekert het pilootproject een gecoördineerde communicatie over de projecten naar het grote publiek via bestaande communicatiekanalen. Een documentairefilm die de realisaties en de impact van de projecten, de meerwaarde van de gezamenlijke acties en de betrokkenheid van de inwoners voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend aan bod laat komen, wordt het sluitstuk van FLANDRIA RHEI.

Financiële info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Département du Nord

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur, Integraal waterbeleid

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen