Filière AD-TFilière AD-T streeft naar de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende agrovoedingsketen. De projectpartners ondersteunen en begeleiden Belgische en Franse kmo’s uit de grensregio bij de grensoverschrijdende ontwikkeling van hun activiteiten, dit met het oog op groei en het verhogen van het grensoverschrijdend concurrentievermogen en de werkgelegenheid in deze sector.

Om duurzame resultaten te bereiken, mikt het project op alle schakels in de grensoverschrijdende agrovoedingsketen: productie, verwerking, distributie en consumptie. De projectpartners gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen om de lokale vraag naar en het aanbod van duurzame producten beter op elkaar af te stemmen.

De projectpartners richten zich op vier doelstellingen:
(1) Netwerken van belanghebbenden in de sector. Dit gebeurt via clubontmoetingen binnen de sector, grensoverschrijdende B2B-ontmoetingen en grensoverschrijdende conferenties.
(2) Sensibilisering van de eindconsument richting duurzame voeding. De projectpartners ontwikkelen onder meer pedagogisch en informatief materiaal en organiseren een grensoverschrijdende Week van de Duurzame Voeding.
(3) Bevorderen van grensoverschrijdende knowhow rond agrovoeding. Filière AD-T wil consumenten bewustmaken van lokale producten in de streek. De projectpartners nemen ook deel aan vakbeurzen, samen met agrovoedingsbedrijven. Op een aantal beurzen kregen Franse, Waalse en Vlaamse ondernemers de mogelijkheid om op een groepsstand de producten te promoten die de grensregio typeren.
(4) Individuele en collectieve begeleiding van kmo’s bij hun grensoverschrijdende ontwikkeling en het vergemakkelijken van de introductie van hun producten binnen Belgische en Franse horeca. Zo werd reeds een workshop georganiseerd over de fiscale en sociale aspecten bij export van voedingsproducten naar Frankrijk, evenementen rond grootkeukens en informatiecycli over voedingsetikettering en biologische landbouw.

Filière AD-T

Financiële info

Partners

HF Gestion (Frankrijk), POM West-Vlaanderen

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen