Farmer business +



De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit, zeker bij de keuze en de aankoop van voeding. Producenten spelen hier op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten maar er is ruimte om nog meer rekening te houden met nieuwe trends en de behoeftes van de consument.

Dit project wil een beter inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgeving en gaat hiervoor een uitgebreide bevraging doen. Op basis van deze nieuwe inzichten worden enkele bedrijven intensief begeleid om hun business strategy daarop aan te passen.

Dit zal gebeuren via individuele acties maar ook geclusterde acties. Bij deze acties en begeleiding worden alle actoren van de triple helix betrokken (bedrijven, overheid en kennisinstellingen). Studenten worden ingezet bij de begeleiding van de bedrijven. Alle opgedane kennis en expertise zal worden gevaloriseerd in een toolbox voor de professionalisering van andere producenten en wordt ook ingebed in het curriculum  van de opleiding professionele bachelor agro- en biotechnologie en in de dienstverlening van Inagro aan korte keten-producenten

Financiële info

Projectleider

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw

Partners

INAGRO, Westtoer, Lokaal, West-Vlaamse Hoeveproducten

Thema

Economie en streekontwikkeling

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen