FAIR wil overstromingsrisico’s verminderen in de landen die grenzen aan de Noordzee en dit door innovatieve oplossingen te demonstreren om de prestatie te verbeteren van infrastructuur tegen overstromingen. Die infrastructuur, zoals dijken, sluizen, dammen, sluisdeuren en pompstations, is vaak verouderd en dient aangepast te worden aan de stijgende zeespiegel. FAIR demonstreert verbeterde oplossingen voor kosteneffectieve upgrading en onderhoud, het optimaliseren van investeringen en het toepassen van adaptieve, innovatieve technische ontwerpen.

FAIR zal op verschillende sites methoden demonstreren voor een adaptieve planning van investeringen en voor het verbeteren van bestaande infrastructuur tegen overstromingen. Zo zal het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, een pilootproject uitvoeren in Middelkerke, waarbij de zeedijk zal worden uitgebreid door middel van een golfdempende uitbouw. Hierbij wordt vooropgesteld dat het strand in de toekomst mee zal evolueren met de stijgende waterstand om zo een constant beschermingsniveau te bereiken.

FAIR in Middelkerke

Financiële info

Projectleider

Rijkswaterstaat (Nederland)

Partners

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling KUST

Thema

Integraal waterbeleid

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen