In dit project neemt het verbeteren van de grensoverschrijdende dienstverlening voor werkzoekenden, werknemers en ondernemingen een centrale plaats in. Het is de bedoeling de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontgrenzen door de hinderpalen voor de mobiliteit van werknemers weg te nemen en de grensoverschrijdende tewerkstelling te optimaliseren via brede bewustmakingsacties, voorbereiding van de doelgroepen en de organisatie van plaatselijke events die inspelen op de behoeften van de territoria.

Dit project voor werkzoekenden, laatstejaarsstudenten en ondernemingen van de drie territoria Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk verenigt daarvoor een groot aantal partners (werkgeversorganisaties, vakbonden, regionale bemiddelingskantoren, universiteiten...). Zij geven het project een reële grensoverschrijdende meerwaarde dankzij de complementariteit van de voorgestelde acties, die aangepast zijn aan de behoeften van het gebied, zowel wat betreft de mobilisatie van ondernemingen en het publiek, het geven van informatie en het inbrengen van specifieke expertise.

Zowel werkzoekenden, werknemers als ondernemingen zullen een aanbod krijgen voor een grensoverschrijdende dienstverlening. Het is de bedoeling de nieuwe tewerkstelling en de arbeidsmobiliteit te bevorderen d.m.v. begeleidingsacties, bewustmaking voor grensoverschrijdende tewerkstelling, enz. in samenwerking met bedrijven die personeel nodig hebben en/of werk aanbieden in de knelpuntberoepen. Om op dit aanbod in te spelen zullen specifieke acties worden ondernomen: begeleiding van Franse en Belgische kandidaten voor grensmobiliteit om de tewerkstelling te bevorderen; realisatie van grensoverschrijdende events zoals jobdatings; en experimenteren met grensoverschrijdende opleidingen. Communicatieacties (een webportaal, persconferenties, uitwisseling van good practices, enz.) zullen informatie overbrengen en interactiviteit creëren tussen de partners en de kandidaat-begunstigden, werkgevers, actoren van de sociaal-economische wereld...

Financiële info

Partners

Pôle emploi Nord-Pas de Calais (Frankrijk), POM West-Vlaanderen (geassocieerde partner), Unizo West-Vlaanderen, VDAB, VOKA West-Vlaanderen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen