ENEF-PRO: energie-efficiëntie bij processing bedrijvenHet project verschaft, via een gestructureerd begeleidingstraject en op basis van kennis van de processen, bedrijven reële informatie over hoe hun processen op machine- en siteniveau presteren. Deze informatie verschaft inzicht om binnen het bedrijf de operationele energie-efficiëntie te beoordelen, deze te benchmarken en om verbeteracties te identificeren. Het uiteindelijk doel is om aan de hand van een efficiëntie-footprint de juiste investeringen te identificeren op korte, middellange en lange termijn.

Sommige acties hebben al een zeer korte terugverdientijd van ongeveer 6 tot 9 maanden. Deze methodologie stelt het bedrijf ook in staat om te weten waar het op korte termijn tijdig bestaande processen beter kan bijsturen. De doelgroep omvat bedrijven (vnl. KMOs) met één of meerdere energie-intensieve transformatieprocessen, zoals opwarmen, koelen of drogen. Voor deze bedrijven is het verhogen van hun energie-efficiëntie toenemend belangrijk, niet enkel voor hun ecologische voetafdruk maar ook voor hun winstgevendheid en competitiviteit. Meer dan 70% van hun totaal energieverbruik gaat immers naar het proces zelf. De huidige generieke energiescans falen om het besparingspotentieel in de processen te ontsluiten. Daarom hebben bedrijven nood aan begeleiding om via inzichten en een doelgericht energiemanagement systematisch vooruitgang te boeken.

Het project beoogt de begeleiding van 120 KMOs met een gemiddelde energiebesparing van ongeveer 10% per bedrijf. Dit leidt tot een besparingspotentieel van ongeveer 5.220.000kWh (1.900.000 CO2 eq) na 5 jaar.

Financiële info

Projectleider

SIRRIS - Collectief centrum van de Belgische technologische industrie

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen