Elasto-plast - van conventionele tot slimme thermoplastische elastomerenThermoplastische elastomeren (TPE), waaronder ook shape memory polymers, behoren tot een familie polymeren die heel wat mogelijkheden bieden maar tevens een hoge graad van competentie vergen om op een goede en oordeelkundige manier te verwerken hetzij als additief of als dusdanig. Bovendien staat de ontwikkeling van nieuwe types thermoplastische elastomeren met nieuwe, bijzondere karakteristieken niet stil en spelen de universiteiten in de INTERREG FWVL regio hierbij een cruciale rol.

We stellen vast dat bedrijven weinig kennis hebben van de brede familie aan elastomeren en ook niet beseffen dat deze materialen op een significante manier als additief kunnen bijdragen tot betere producteigenschappen of de verwerking ervan kunnen vergemakkelijken. Ook weten bedrijven niet welke technologie er beschikbaar is in de INTERREG FWVL regio en dat deze technologie kan ingezet worden voor nieuwe producten. Dit project stelt zich tot doel:

(1) bedrijven vertrouwd te maken met de rijke mogelijkheden die thermoplastische elastomeren bieden om eigenschappen van producten te verhogen of de verwerkbaarheid van klassieke polymeren te verbeteren door kennis te verwerven omtrent de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren en

(2) de unieke technologie (gefunctionaliseerde elastomeren, shape memory materialen, 3D geprinte elastomeren) die wordt ontwikkeld in de INTERREG FWVL regio tot bij de bedrijven te brengen zodat ze ten volle de opportuniteiten kunnen valoriseren.

Financiële info

Projectleider

Centexbel

Partners

Katholieke Universiteit Leuven - campus Kortrijk, Université Lille 1, Université de Reims Champagne-Ardenne, Materia Nova, Association pour la recherche et le développement de méthodes et processus industriels (ARMINES), Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen