Effluent to agricultureWater is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering echter met een algemene verdrogingsproblematiek. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. De schaarste aan gezond grondwater zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen komt te staan.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn landbouwers daarom pro-actief op zoek naar alternatieve waterbronnen. Ook voor de industrie is water onmisbaar: zowel in Nederland als Vlaanderen hebben bedrijven water nodig voor hun procesvoering waarna het wordt gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. 

‘F2AGRI’ zet zich in om industrieel gezuiverd afvalwater – alias effluent - ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers. Het is een duurzame benadering in termen van tijdsinvestering, energie, transport en waterhergebruik. Bierbrouwerij Bavaria (Lieshout, Nederland) en groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie, Vlaanderen) nemen deel aan dit traject. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten de fabriek. Bij Bavaria zal een waterverdeelsysteem geïnstalleerd worden, bij Ardo een irrigatienetwerk. Een 120tal landbouwers zullen uiteindelijk gebruik kunnen maken van het gezuiverde water. 

Financiƫle info

Projectleider

VITO (Vlakwa)

Partners

INAGRO, Ardo, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Bavaria, De Vereniging Industriewater

Thema

Landbouw en visserij, Integraal waterbeleid

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen