Een geïntegreerd Faunaplan: een win-win voor een duurzaam plattelandDe ecosysteemdiensten op het platteland willen de partners optimaliseren via de uitwerking van geïntegreerde faunaplannen voor een aantal specifiek uitgekozen pilootgebieden in Vlaanderen en het doorvertalen naar realisaties op terrein.


Een geïntegreerd faunaplan is een lokaal gedragen visie waarbij via een geïntegreerde aanpak op gebiedsniveau een plan wordt uitgewerkt waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de gewenste en ongewenste soorten om zo de ecosysteemdiensten te versterken. Via symboolsoorten wordt een matrix van maatregelen uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn die nadien met alle betrokken actoren kunnen gerealiseerd worden.


Een lerend netwerk wordt opgezet via aan divers partnerschap van betrokken actoren op het platteland verspreid over de verschillende regio’s in Vlaanderen. Doel van het netwerk is het ontwikkelen van een methodiek op gebiedsniveau voor de opmaak van geïntegreerde faunaplannen die voor heel Vlaanderen van toepassing kunnen zijn.

Financiële info

Projectleider

Regionaal Landschap De Voorkempen

Partners

Stadlandschap 't West-Vlaamse Hart, Regionaal Landschap Meetjesland, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Houtland en Polders

Thema

Landbouw en visserij

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen