ECOSYSTEM - De grensoverschrijdende aquatische ecosystemen beherenEuropa heeft verschillende richtlijnen rond waterbeheer. Binnen dit kader werken de partners van ecosystem de komende vier jaar samen rond het behoud van de biodiversiteit en een goede ecologische werking van waterwegen. De Frans-Vlaamse grensregio groepeert de hydrografische bekkens, zoals de polderzones, maar ook de grensoverschrijdende bekkens van rivieren als Ijzer en Leie en hun bijrivieren.

In het project Ecosystem zijn de partners actief rond het herstel van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen en doen sensibiliseringsacties voor de bewoners en lokale actoren.

Financiële info

Projectleider

GDON Flandre Maritime

Partners

Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN), RATO vzw

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur, Integraal waterbeleid

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen