De partners van het ECOSYSTEM-project werken op dezelfde problematiek van het behoud van de biodiversiteit en de goede ecologische werking van de waterwegen. Het grensoverschrijdend projectgebied groepeert hydrografische bekkens, zoals bijvoorbeeld de polderzones, maar ook de grensoverschrijdende bekkens, zoals die van de IJzer en de Leie en hun bijrivieren. Europa heeft al verschillende richtlijnen uitgevaardigd aangaande het waterbeheer, en dit exact waaraan men wil tegemoetkomen. Dit project is dan ook bedoeld om acties te ondernemen voor het herstel van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen en om de bewoners en de plaatselijke actoren in te lichten en te sensibiliseren over de bestaande problematiek.

De partners van het ECOSYSTEM-project zullen eerst digitale hulpmiddelen opzetten (smartphone applicatie, gegevensbank en internetsite) om de ondernomen acties te registreren. Tegelijkertijd zullen de projectpartners een gestandaardiseerde en grensoverschrijdende opvolgingsmethode uitwerken om de evolutie op te volgen van de ondernomen acties. Overigens zullen de projectpartners een gecoördineerde en grensoverschrijdende bestrijding organiseren om de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen te herstellen die werden aangetast door invasieve planten en dieren.

Dit project stelt zich ook als doel de kwaliteit van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen te verbeteren via ecologische werken die de projectpartners daartoe zullen opzetten. En uiteindelijk zal dit project ook het voorwerp uitmaken van communicatieacties die bedoeld zijn om de verschillende gevoerde acties ter bevordering van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen en de resultaten ervan, op ruime schaal te verspreiden.

Dit project maakt deel uit van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, en valt onder de doelstelling “de bescherming tegen invasieve soorten in waterlopen.”

ECOSYSTEM

Financiële info

Partners

Gdon Flandre Maritime (Frankrijk), Provincie West-Vlaanderen, RATO vzw, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen