Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, zeker bij producten zoals fruit en groenten, omdat die symbool staan voor versheid en gezondheid. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident. De onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen dienen zich bijgevolg in te spannen om hun onderzoeksactiviteiten en het verspreiden van de informatie op te drijven om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers.

Deze agro-ecologische benadering bestaat uit diverse modules, en hierin worden de drie grote principes van geĆÆntegreerde bestrijding - preventie, monitoring en actie - bestudeerd:

  • Preventieve maatregelen: ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technieken rond intercropping, evaluatie van het nut van de introductie van plantensoorten in agrarische gebieden om de biodiversiteit te bevorderen, het beheer van gewasresten en afval, identificatie van de gevoeligheid van rassen voor ziekten.
  • Beslissingsondersteunende tools: ontwikkelen van detectietechnieken voor actuele plagen en het valideren van waarschuwingsmodellen.
  • Bestrijdingstechnieken: identificeren en evalueren van fysische bestrijdingstechnieken, natuurlijke stoffen en biologische agentia. De effectiviteit van deze technieken zal zowel onder labo-omstandigheden als in het veld getest worden.

Het onderzoek in dit project moet leiden tot nieuwe technieken en zal bijzondere aandacht besteden aan het verspreiden van de verkregen informatie naar de telers. Hiertoe zal beroep gedaan worden op diverse communicatiekanalen om het doelpubliek zo goed mogelijk te bereiken.

Financiƫle info

Partners

Inagro vzw, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw (PCG)

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen