De arbeidsmarkt in de Frans-Vlaams-Waalse grensregio wordt gekenmerkt door een sterk tekort aan Vlaamse zijde, en tegelijk relatief hoge werkloosheidscijfers aan Franse en Waalse zijde. Met En Avant/Vooruit willen verschillende publieke bemiddelingsdiensten en overheden uit de 3 regio's de handen in elkaar slaan om een bijkomende impuls te geven aan de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de grensregio in het algemeen, en de tewerkstelling van Franse en Waalse werkzoekenden in de West-Vlaamse bedrijven in het bijzonder.

Concreet ambieert het project om gedurende de 3 projectjaren een 200-tal Franse en Waalse werkzoekenden op te leiden en / of tewerk te stellen op de werkvloer van West-Vlaamse ondernemingen. En Avant/Vooruit onderscheidt zich van de reeds lopende projecten en initiatieven in die zin dat het

  • (1) in het bijzonder maar niet uitsluitend focust op werkzoekenden met een leefloon (aan Franse zijde) en jongeren in beroepsinschakelingstijd (aan Waalse zijde);
  • (2) experimenteert met verschillende op deze doelgroep afgestemde vormen van coaching, tewerkstelling en opleiding op de werkvloer, waarbij het project tevens de nodige acties voorziet om zowel mentoren op de werkvloer als consulenten van de publieke bemiddelingsdiensten in hun rol te ondersteunen;
  • (3) inzet op het vergroten van de mobiliteit over de grenzen heen van de beoogde doelgroepen.

Maatwerk en samenwerking staan hierbij centraal: maatwerk, omdat dit moet toelaten zoveel mogelijk in te spelen op de concrete noden en behoeften van zowel de werkzoekende als de werkgever; en samenwerking om de bestaande diensten en instrumenten hier maximaal op af te stemmen.

Financiƫle info

Partners

Euregio Scheldemond (geassocieerde partner), POM West-Vlaanderen, VDAB, VFU (geassocieerde partner)

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen