DeEau - Demonstratieprojecten voor efficiënt waterbeheer binnen strategische sectorenAls gevolg van een toenemende concurrentie tussen verschillende watergebruikers (industrie, landbouw, bevolking en recreatie) staan de beschikbare watervoorraden in de grensregio Noord-Frankrijk/België onder toenemende druk, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit. Om het risico van watertekort (en de daaraan verbonden kosten) te minimaliseren zijn meer en meer bedrijven op zoek naar nieuwe strategieën en innovatieve aanpakken om efficiënt met water om te springen. Zowel in België als in Noord-Frankrijk zijn er veel innovatieve vindingen (=technologieën, concepten en producten) die onvoldoende gevaloriseerd worden.

Via het project DeEau worden grensoverschrijdende bedrijfsconsortia uitgenodigd om samen met kennisinstellingen innovatieve technologieën, producten of concepten inzake efficiënt waterbeheer te demonstreren. Elk bedrijfsconsortium bestaat uit minstens één probleembezitter en één aanbieder van een innovatieve vinding. De bedrijven zijn bij voorkeur kmo's maar grote ondernemingen kunnen ook deelnemen mits belangrijkste economische return naar de kmo's. Voor de onafhankelijke validatie van de resultaten maakt minimum één kennisinstelling deel uit van het consortium. Aan de hand van een aparte besluitvormingsprocedure zullen tussen de 3 en 6 consortia van bedrijven geselecteerd worden en subsidies (conform de regels van het Interreg Programma France-Wallonie-Vlaanderen) kunnen verwerven. De geselecteerd grensoverschrijdende consortia zullen een steun van maximum 50.000 EUR ontvangen voor hun demonstratieproject. De projectpartners zullen disseminatieacties, met het oog op marktreplicatie van de innovatieve vinding, opzetten in de regio van het Interreg  rogramma France-Wallonie-Vlaanderen en daarbuiten.

 

Financiële info

Projectleider

VITO (Vlakwa)

Partners

CCI Nord de France, cd2e

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen