De Randenmaaier, samen aan de slagOp landbouwpercelen gelegen naast waterlopen, moet rekening gehouden worden met specifieke wetgeving. Sinds 2014 zijn er voor het beheer van landbouwpercelen langs geklasseerde waterlopen extra regels opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hierdoor moeten landbouwers veel meer aandacht hebben voor de waterloop en het beheer van bufferstroken. Via de organisatie van demonstratiemomenten, vormingsmomenten, pers, media en publicaties willen we de landbouwers hierover beter informeren en hen ertoe aanzetten om deze regels op hun bedrijf te implementeren.

De focus van het project ligt op het beheer van deze bufferstroken. De aankoop van een aangepaste veelzijdige maaier die zal ingezet worden via een lokaal samenwerkingsverband (nl. de agrobeheergroep Beverhoutsveld) zal hieraan tegemoet komen. Naast dit beheer wordt ook gezocht naar een ruimere inzetbaarheid van deze machine voor landschapsbeheer.

Financiƫle info

Projectleider

Agrobeheercentrum Ecoskwadraat (ABC ECO2)

Partners

INAGRO, Agro-aanneming cvba

Thema

Gebiedsgerichte werking, Milieu, landschap en natuur, Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen