De puntjes op puntvervuilingPuntvervuiling aanpakken blijft voor landbouwers een uitdaging. In dit project willen we met praktijkgerichte en laagdrempelige acties landbouwers motiveren om effectief aan de slag te gaan. Via uitleenposten wordt materiaal ter beschikking gesteld om het reinigingswater van spuittoestellen op te vangen en te vermijden dat dit reinigingswater in de waterlopen terecht komt. Samen met de landbouworganisaties worden praktijktrainingen opgezet om dit materiaal correct te leren gebruiken en te sensibiliseren. Tegelijk worden alternatieven voor verwerking van reinigingswater onderzocht. Met VMM en De Watergroep wordt uitgezocht hoe hun meetnetwerk kan bijdragen om landbouwers sneller op de hoogte te brengen van vervuilingen om de bewustwording te vergroten.

Financiƫle info

Partners

INAGRO, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA, Vlaamse Milieumaatschappij, Boerenbond West-Vlaanderen, Algemeen Boeren-Syndikaat

Thema

Gebiedsgerichte werking, Landbouw en visserij

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen