Met CONQUER wordt een krachtdadig antwoord geformuleerd op de uitzonderlijke bedreigingen die
de brexit inhoudt voor de West-Vlaamse economie, die is gekenmerkt door een zeer open karakter, ten
volle opgenomen in mondiale waardeketens. Het grote aandeel kmo's in West-Vlaanderen noopt
bijkomend tot een meer doorgedreven aanpak, op maat van betrokken ondernemingen.

CONQUER zet daarom in op twee pijlers: (1) een doelgroepgerichte benadering van de bestaande
ondernemingen, met impactanalyse, adaptatieplan en implementatieplan, en (2) een vrijwaring van
noodzakelijke internationale toelevering via een actieve acquisitie, de bestaande industriële
ecosystemen versterkend.

Het project vormt een nieuwe en versterkte manier van samenwerking tussen POM West-Vlaanderen,
Flanders Investment & Trade, TUA West, Voka - Kamer van Koophandel en UNIZO.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

TUA West, VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen, Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen