Codesign Aliment

Producenten van voedingsproducten kunnen extra omzet creëren door aan hun voedingsproduct een belevingselement te koppelen of rekening te houden met bijvoorbeeld gebruikersinzichten. Het project ‘Codesign Aliment’ gebruikt collectieve intelligentie om tot nieuwe producten of diensten te komen. Het verruimt zo de innovatiecultuur in de voedingssector door toegevoegde waarde te creëren voor de klant.

Codesign Aliment had drie doelstellingen: (1) een cultuur van cocreatie en collectieve intelligentie versterken in de bedrijven van de agrovoedingsindustrie; (2) laten zien dat toegevoegde waarde bedacht wordt als de consument een centrale plaats krijgt in innovatieprojecten; (3) de grensoverschrijdende consument beter begrijpen, om nieuwe, beter aangepaste voedingsproducten te ontwikkelen. Bij codesign wordt rekening gehouden met alle betrokken partijen in de waardeketen: producenten, verwerkers, fabrikanten van apparatuur, leveranciers, distributeurs en gebruikers.

De projectpartners organiseerden cocreatieworkshops waarbij de eindgebruiker centraal werd gesteld, zodat maximaal kan worden ingespeeld op de noden van deze consument. Er werden ook specifieke opleidingen georganiseerd om manieren van cocreëren aan te leren en een aantal bedrijven werden individueel begeleid.

Op basis van alle ervaring die werd opgedaan tijdens de sessies werden de tools geselecteerd die het meeste potentieel opleveren om innovatie bij voedingsbedrijven door middel van cocreatie te verkrijgen. Deze instrumenten, samen met getuigenissen van de eerste gebruikers en tips om via de tools het beoogde resultaat te verkrijgen, werden samengebracht in een online toolbox.

Codesign Aliment maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

Financiƫle info

Partners

Flanders' FOOD, POM West-Vlaanderen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen